Relevant erhvervserfaring

Ugebrevet A4 og Avisen.dk

Researcher

december 2016 – februar 2018

Hos Ugebrevet A4 og Avisen.dk var jeg ansat som researcher, hvor jeg 20 timer om ugen hjalp til med at opsnuse historier, lave grafikker/illustrationer, foretage baggrundsinterview, søge aktindsigt, lave afsløringer og omsætte uoverskuelige data til konkrete tal. Læs anbefaling fra Iver Houmark Andersen, redaktionschef for Ugebrevet A4 og Avisen.dk.

Berlingske

To-ugers mediepraktik

Foråret 2018

Tekst er på vej…

Ekstra Bladet

Studentermedhjælper

september 2015 – oktober 2016

Hos Ekstra Bladet arbejdede jeg i koncernens IT- og analyseafdeling, hvor jeg var tilknyttet som studentermedhjælper. Min primære arbejdsopgave bestod i at assistere med udviklingen af tagging-systemer med henblik på at indsamle brugerdate til analysebrug. Læs anbefaling fra Signe Pedersen, datachef hos Ekstra Bladet. 

Undertoner

Plade- og koncertanmelder

februar 2017 – nu

Hos Undertoner arbejder jeg som plade- og koncertanmelder, hvor jeg anmelder både stort og småt fra den musikalske undergrund. Oftest er der tale om enkeltstående koncerter, men jeg har også erfaringer fra Roskilde Festival, hvor vi anmelder på livet løs hele ugen. Læs mine anmeldelser her.

Danske Journaliststuderende RUC

Bestyrelsesmedlem

september 2016 – nu

Hos Danske Journaliststuderende RUC er jeg medlem af bestyrelsen og repræsenterer i samarbejde med den øvrige bestyrelse de journaliststuderendes interesser i fagforeningsregi, men foruden dette arrangere vi også arrangementer med redaktionsbesøg, gå-hjem-møder og større fester for journaliststuderende på RUC.

Alternativet

PR/Pressemedarbejder

december 2014 – juni 2015

Hos Alternativet var jeg tilknyttet partiets frivillige PR- og presseteam, hvor vi en gang om ugen var samlet på Christiansborg for at drøfte strategier og koordinere produktionen af debatindlæg i dagspressen. Foruden dette hjalp jeg ligeledes folketingskandidater med fotografier, SoMe-rådgivning og videoproduktion. Læs udtalelse fra Magnus Harald Haslebo, pressechef hos Alternativet.

RU Radio

Bestyrelsesformand

januar 2017 – nu

Hos RU Radio er jeg i øjeblikket bestyrelsesformand for universitetets radiostation, hvor jeg administrerer økonomien, introducerer nye brugere for studiet og Hindenburg og arrangerer arrangementer for studerende på universitetet.

Metier Magasin

Redaktør

januar 2018 – nu

Hos Metier Magasin er jeg redaktør for vores verden, hvor vi skriver om journalisitikbranchen og -uddannelsen. Som redaktør hjælper jeg andre skribenter med idéudvikling af deres historier og feedback.

Uddannelse

Roskilde Universitet

Cand.comm i journalistik og politik/administration

2017-nu

På Roskilde Universitet er jeg i færd med at uddanne mig til cand.comm. i journalistik og politik/administration. Foruden de journalistiske kompetencer har jeg således færdigheder indenfor den forvaltning, offentlig økonomi, forvaltningsret og dansk politik. På første kandidatsemester skrev min studiegruppe og jeg om kommunernes behandling af aktindsigtsbegæringer, og jeg har således igennem studiet og mit studiearbejde som researcher hos Ugebrevet A4 stor erfaring med aktindsigtsbegæringer. 

Roskilde Universitet

Bachelor of Science (BSc) i journalistik og politik/administration

2014-2017

Fra Roskilde Universitet har jeg en Bachelor of Science i journalistik og politik/administration. I mine semesterprojekter har jeg bl.a. skrevet om konsekvenser af den nye offentlighedsloven, fairness og repræsentation af etniske minoriteter i Den Korte Avis og vælgermigrationer fra Venstre til DF, mens jeg i min bacheloropgave skrev om implementeringen af integrationsgrunduddannelsen i kommunerne (IGU). 

Politikens debattør- og kritikerskole

Kursist

Efteråret 2015

I efteråret 2015 gik jeg på Politikens debattør- og kritikerskole, hvor jeg fik træning i at skrive klart, fokuseret og levende. Jeg har også fået redskaber til at argumenterer og præsenterer en sag mundtligt. Derudover har jeg også fået erfaring med at skrive debatindlæg.

Læs debatindlæg bragt i Politiken.

Vallekilde højskole

Kursist

Foråret 2013

I foråret 2013 gik jeg på Vallekilde Højskoles journalistdrømmeforløb. Her fik vi træning i at journalistisk praksis, grammatik og vinkling, men vi fik også en række foredrag med prominente navne indenfor journalistikkens verden.

Ribe Katedralskole

STX, Samfundsvidenskabelig linje.

2009-2012

I sommeren 2012 blev jeg student fra nordens ældste gymnasium, Ribe Katedralskole, hvor jeg læste på den samfundsvidenskabelige linje med Samfundsfag, Matematik og Psykologi som linjefag.