»Det har været en fornøjelse at samarbejde med Morten lige fra begyndelsen af. Han har med flid og ildhu kastet sig over alle de opgaver, han har fået. (...) Morten har bidraget positivt til det sociale miljø på redaktionen – blandt andet med sin gode humor, vedholdenhed, fleksibilitet, store grundighed og kreativitet. Jeg kan give Morten mine varmeste anbefalinger«.
21762443_10155690073746119_7243721186161198591_o
Iver Houmark Andersen
Redaktionschef, Ugebrevet A4 og Avisen.dk
»Morten har vist høj kvalitet og koncentration i mere dybdegående arbejde. Han er i stand til at arbejde selvstændigt, og alle opgaver er blevet løst til vores fulde tilfredsstillelse. Socialt er Morten nem og behagelig at omgås og en vellidt del af teamet samt af afdelingens øvrige medarbejdere (...) Jeg kan kun give Morten de bedste anbefalinger og håber absolut vores veje krydses igen«.
logo-xl
Signe Pedersen
Tidl. datachef, Ekstra Bladet
»I løbet af opholdet producerede Morten en række artikler, der blev publiceret såvel på politiken.dk som i den trykte udgave af Politiken og viste sig dermed fuldt ud i stand til at indgå i den daglige journalistiske proces. Morten viste sig tryg ved at stille sig til rådighed for enhver opgave, omhyggelig og grundig i kontakten med kilder og i stand til at overholde en deadline«.
mstile-310x310
Søren-Mikael Hansen
Sportsredaktør, Politiken

Relevant erhvervserfaring

Dagbladet Information

Journalist

august 2018 – august 2019

Ugebrevet A4 og Avisen.dk

Researcher

december 2016 – februar 2018

Hos Ugebrevet A4 og Avisen.dk var jeg ansat som researcher, hvor jeg 20 timer om ugen hjalp til med at opsnuse historier, lave grafikker/illustrationer, foretage baggrundsinterview, søge aktindsigt, lave afsløringer og omsætte uoverskuelige data til konkrete tal.

Læs anbefaling fra Iver Houmark Andersen, redaktionschef for Ugebrevet A4 og Avisen.dk.

Politiken

Journalist (to-ugers mediepraktik)

Foråret 2018

I marts 2018 var jeg i to-ugers mediepraktik på Politiken Sport, hvor jeg indgik som en del af den øvrige redaktion i de to uger, jeg var på Politiken. Her producerede jeg blandt andet en længere artikel om kommuner og klubber, der presses af DBU’s krav om plads til minimum 2.000 tilskuere i 3F-ligaen samt et længere interview med fodboldspilleren Jores Okore

Læs udtalelse fra Søren-Mikael Hansen, sportsredaktør på Politiken.

Ekstra Bladet

Studentermedhjælper

september 2015 – oktober 2016

Hos Ekstra Bladet arbejdede jeg i koncernens IT- og analyseafdeling, hvor jeg var tilknyttet som studentermedhjælper. Min primære arbejdsopgave bestod i at assistere med udviklingen af tagging-systemer med henblik på at indsamle brugerdate til analysebrug.

Læs anbefaling fra Signe Pedersen, datachef hos Ekstra Bladet. 

Undertoner

Plade- og koncertanmelder

februar 2017 – nu

Hos Undertoner arbejder jeg som plade- og koncertanmelder, hvor jeg anmelder både stort og småt fra den musikalske undergrund. Oftest er der tale om enkeltstående koncerter, men jeg har også erfaringer fra Roskilde Festival, hvor vi anmelder på livet løs hele ugen. Læs mine anmeldelser her.

Danske Journaliststuderende RUC

Bestyrelsesmedlem

september 2016 – nu

Hos Danske Journaliststuderende RUC er jeg medlem af bestyrelsen og repræsenterer i samarbejde med den øvrige bestyrelse de journaliststuderendes interesser i fagforeningsregi, men foruden dette arrangere vi også arrangementer med redaktionsbesøg, gå-hjem-møder og større fester for journaliststuderende på RUC.

Alternativet

PR/Pressemedarbejder

december 2014 – juni 2015

Hos Alternativet var jeg tilknyttet partiets frivillige PR- og presseteam, hvor vi en gang om ugen var samlet på Christiansborg for at drøfte strategier og koordinere produktionen af debatindlæg i dagspressen. Foruden dette hjalp jeg ligeledes folketingskandidater med fotografier, SoMe-rådgivning og videoproduktion. 

Læs udtalelse fra Magnus Harald Haslebo, tidl. pressechef hos Alternativet.

RU Radio

Bestyrelsesformand

januar 2017 – januar 2018

Hos RU Radio er jeg i øjeblikket bestyrelsesformand for universitetets radiostation, hvor jeg administrerer økonomien, introducerer nye brugere for studiet og Hindenburg og arrangerer arrangementer for studerende på universitetet.

Metier Magasin

Redaktør

januar 2018 – nu

Hos Metier Magasin er jeg redaktør for vores verden, hvor vi skriver om journalisitikbranchen og -uddannelsen. Som redaktør hjælper jeg andre skribenter med idéudvikling af deres historier og feedback.

Uddannelse

Roskilde Universitet

Cand.comm i journalistik og politik/administration

2017-nu

På Roskilde Universitet er jeg i færd med at uddanne mig til cand.comm. i journalistik og politik/administration. Foruden de journalistiske kompetencer har jeg således færdigheder inden for den forvaltning, offentlig økonomi, forvaltningsret og dansk politik. På første kandidatsemester skrev min studiegruppe og jeg om kommunernes behandling af aktindsigtsbegæringer, og jeg har således igennem studiet og mit studiearbejde som researcher hos Ugebrevet A4 stor erfaring med aktindsigtsbegæringer. 

Roskilde Universitet

Bachelor of Science (BSc) i journalistik og politik/administration

2014-2017

Fra Roskilde Universitet har jeg en Bachelor of Science i journalistik og politik/administration. I mine semesterprojekter har jeg bl.a. skrevet om konsekvenser af den nye offentlighedsloven, fairness og repræsentation af etniske minoriteter i Den Korte Avis og vælgermigrationer fra Venstre til DF, mens jeg i min bacheloropgave skrev om implementeringen af integrationsgrunduddannelsen i kommunerne (IGU). 

Politikens debattør- og kritikerskole

Kursist

Efteråret 2015

I efteråret 2015 gik jeg på Politikens debattør- og kritikerskole, hvor jeg fik træning i at skrive klart, fokuseret og levende. Jeg har også fået redskaber til at argumenterer og præsenterer en sag mundtligt. Derudover har jeg også fået erfaring med at skrive debatindlæg og bygger det op retorisk.

Læs debatindlæg bragt i Politiken.

Vallekilde højskole

Kursist

Foråret 2013

I foråret 2013 gik jeg på Vallekilde Højskoles journalistdrømmeforløb. Her fik vi træning i journalistisk praksis, grammatik og vinkling, men vi fik også en række foredrag med prominente navne inden for journalistikkens verden.

Ribe Katedralskole

STX, Samfundsvidenskabelig linje.

2009-2012

I sommeren 2012 blev jeg student fra nordens ældste gymnasium, Ribe Katedralskole, hvor jeg læste på den samfundsvidenskabelige linje med samfundsfag, matematik og psykologi som linjefag.